Odber kobercového trávnika na tejto adrese nie je možný.

 

AustrianGrass s.r.o.

Žitavská 78

941 03 Úľany nad Žitavou

Tel.č.: +421 (905) 173 333

E-mail: office@austriangrass.com

 

IČO: 51841339

IČ DPH: SK2120810857

Účet: Tatra banka

IBAN: SK5911000000002947069835

BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.48100/N

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +421 37/772 02 16
fax č.: +421 37/772 00 24